Frisking Meaning • சந்தேகங்களை 99% தீர்க்கும்

Rate this {Article}

Frisking Meaning In Tamil என்ற உங்கள் சந்தேகங்களை 99% தீர்க்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தளம் பார்த்து பயனடையுங்கள்.

மேலும் இந்த கட்டுரையில் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் பல விளக்கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. நல்ல தெளிவே திறமையான வாழ்க்கை.

This site is designed to solve 99% of your doubts about Frisking Meaning In Tamil.

Also, this article has given many explanations in English and Tamil. Good clear efficient life.

Friskingதுள்ளல், துள்ளுகை
Frisking Meaning In Tamil

More Examples

 1. பள்ளிக்கூடத்தில் பயிலும் மாணவர்கள் எப்பொழுதுமே, விளையாட்டில் எறும்புகள் போல் ”சுறுசுறுப்பாக” திகழ்வார்கள். இது அனைவரின் மத்தியிலும் பெரும் வரவேற்பு அளிக்கும் வகையில், அந்தப் பள்ளிக்கூடம் பெயர் பெற்றிருக்கிறது.
 2. எரும்பு எப்பொழுதுமே ஓய்வெடுப்பது இல்லை, அது ”சுறுசுறுப்பு” அதன் வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு காரணமாக இருக்கிறது, அதனால்தான் எப்பொழுதுமே சோம்பேறிகளுக்கு எறும்பை உதாரணம் கூறுவார்கள்.
 3. இந்திய ராணுவ வீரர்கள் எப்போதும் ”தீவிரமாக” எல்லைப் பகுதிகளை கண்காணித்து வருகின்றனர், இதன் முக்கிய காரணம் எதிரிகள் ஊடுருவலை தடுப்பதற்காகவும். இதனால்தால் மக்கள் நாட்டுக்குள் நிம்மதியாக வாழ்கின்றனர்.
 4. விவசாய பயிர்கள் எப்பொழுதும் ”உயிரோட்டமாக” இருக்க வேண்டும் என்றால் அவைகளுக்கு நீர் முக்கிய தேவையாகும் இதனாலே அரசாங்கம் எப்பொழுதும் பயிர்களுக்கு நீர் வழங்குவதில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
 5. பெற்றோர்கள் எப்பொழுதுமே தங்கள் குழந்தைகள் ”கலகலப்பாக” மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை மட்டுமே விரும்புவார்கல் இதனால் தங்கள் துயரங்களை மறைத்து பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்காக அதிகம் கடினத்தை எதிர்கொள்கின்றனர்.
 6. தனது வாழ்க்கையில் ஒரு சொத்தாக ”சுறுசுறுப்பை” வைத்திருப்பவர், அவரது வாழ்க்கையில் ஒருபோதும் சோம்பேறியாக மாட்டார்.
 7. சிறுவன் தான் விலையாடும் தோட்டத்தில் ஒரு முயலைக்கண்டு பயந்து ஓடினான். ”விளையாட்டுத்தனமான” இந்த செயலை அவன் பெற்றோர்கள் கண்டு ரசித்தனர்.
 8. அந்த சிற்ப கலைஞனின் கலை கல்லில் செதுக்கி நாளும், பார்ப்பதற்கு ”உயிரோட்டமாக” தெரிகிறது. இது அவனுக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு வரம்.
 9. சிறுவர்களுக்கு பாடம் கற்பித்த வாத்தியார், ”ஆர்வமாக” பாடம் கற்கும் ஒருவன் எப்போதுமே தேர்வில் தோல்வி அடைவதில்லை என்று ஆலோசனை வழங்கினார்.
 10. அவன் அந்த கல்லூரியில் முதலிடம் பிடிக்க வேண்டும் என்பதில் மிகத் ”தீவிரமாக” இருந்தான், இதன் காரணமாகவே நன்கு படித்து அவன் முன்னேறினான்.
 1. Students attending school will always be “frisking” like ants in the game. The school is known for its warm welcome in the midst of it all.
 2. The ant is not always relaxing, it is the “agility” that contributes to its successful life, which is why they always set the ant for example.
 3. Indian soldiers are always “actively” monitoring the border areas, mainly to prevent enemy infiltration. This is why people live peacefully within the country.
 4. If agricultural crops are to be “lively” at all times, water is a vital requirement, which is why the government has always focused on providing water to crops.
 5. Parents always want their children to be “lively” and happy. Thus parents hide their grief and face much hardship for their children.
 6. Whoever possesses ”agility” as an asset in his life, never gets lazy in his life.
 7. The boy ran into a rabbit’s garden in the garden of fear. His parents admired this “playful” act.
 8. The sculptor’s art is carved in stone and looks “alive” for. This is a gift from God to him.
 9. The plaintiff, who taught the boys, advised him that a “keen” learner would never fail the exam.
 10. He was very “serious” in that he wanted to be number one in the college, so he went on to study well.

Matching Word Of Frisking

 • சுறுசுறுப்பாக
 • தீவிரமாக
 • கலகலப்பான
 • உயிரோட்டமான
 • உங்களை உற்சாகப்படுத்துங்கள்
 • உயிரோட்டமான தன்மை
 • கலகலப்பான வளிமண்டலம்
 • உயிரோட்டமான மிருகம்
 • விளக்குமாறு குதித்தல்
 • ஜம்பிங் ஜாக்ஸ்
 • குதித்தல்
 • குதிக்கும் கயிறு
 • குதி
 • துளும்பு தல்
 • துள்ளுதல்
 • துள்ளி குதித்தல்
 • துள்ளு
 • விளையாட்டுத்தனமான
 • விளையாட்டுத்தனமான செயல்பாடு
 • தீவிரமாக தோல்வியுற்ற ஜனாதிபதி வேட்பாளர்
 • உங்களை உற்சாகப்படுத்துங்கள்
 • கலகலப்பான வளிமண்டலம்
 • விளையாட்டு
 • விளையாட்டுத்தனமான செயல்பாடு
 • தீவிரமாக இருந்தாலும்
 • தீவிரமாக இவை சிறந்தவை!
 • ஆர்வமாக
 • முயற்சித்தல்
 • மீண்டும் முயற்சி செய்
 • அதை முயற்சிக்கவும்
 • முயற்சித்து பார்
 • வீரியமாக
 • இதமாக
 • இனிமையானது
 • Active
 • Seriously
 • Lively
 • Lively
 • Encourage yourself
 • Vitality
 • Lively atmosphere
 • The living beast
 • Jumping to the broom
 • Jumping Jokes
 • Jumping
 • Jumping rope
 • Jump
 • Pushing
 • Jumping
 • Playful
 • Playful activity
 • Seriously defeated presidential candidate
 • Encourage yourself
 • Lively atmosphere
 • Sports
 • Playful activity
 • Seriously though
 • Seriously these are the best!
 • Interested
 • Trying
 • Please try again
 • Give it a try
 • Give it a try
 • Vigorously
 • Sweet

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Video Examples

Frisking video

Body Frisking Meaning In Tamil?

Body Frisking என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு தமிழ் அர்த்தம் ‘உடல் சுறுசுறுப்பு’ உடம்பு துள்ளுகிறது என்று அர்த்தம். உதாரணமாக, நமது கை கால்கள் சில சமயம் நடுங்கும், அந்த தருணத்தை சுட்டிக்காட்ட இந்த Frisking என்ற ஆங்கிலச் சொல் பயன்படுகிறது.

The Tamil word for body frisking means sick. For example, our arms and legs sometimes tremble, and the English word frisking is used to indicate that moment.

Frisking Area Meaning In Tamil?

ஆங்கிலத்தில் Frisking Area என்று கூறப்படும் வார்த்தைக்கு தமிழில் அதிர்வு ஏற்படக்கூடிய நிலம் ‘சுறுசுறுப்பான பகுதி’ என்று பொருள். சில சமயங்களில் நிலநடுக்கங்கள் அதிகம் வரும் பகுதியை குறிப்பிட இந்த ஆங்கில வார்த்தை பயன்படுகிறது.

The word Frisking Area in English means land that can vibrate in Tamil. This English word is sometimes used to refer to the area where earthquakes occur most often.

Proper Frisking Meaning In Tamil?

Proper Frisking என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கு தமிழ் அர்த்தமானது சம நிலையில் துள்ளுகிறது என்று குறிப்பிடலாம். உதாரணமாக, நாம் சில நிறுவனங்களில் வேலை செய்யும் போது, சில மோட்டார் கருவிகள் மேலும் கீழும் சரியான அளவில் செல்ல வேண்டியது இருக்கும். அப்போது Proper Frisking என்ற ஆங்கில வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம்.

It can be mentioned that the Tamil meaning of the English word Proper Frisking jumps on an equal footing. For example, when we work in some companies, some motor tools may have to go right up and down. Then you can use the English word Proper Frisking.

Mandatory Frisking

ஆங்கிலத்தில் பேசப்படும் Mandatory Frisking என்ற வார்த்தை, தமிழில் கட்டாயமான துள்ளல் தேவை என்று பொருள்படும். உதாரணமாக, மருத்துவமனையில் ஒரு நோயாளியின் இதயம் கட்டாயமாக துடிக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் பேசிக்கொள்ளும் போது இந்த வார்த்தை உபயோகப்படும்.

The word Mandatory Frisking, spoken in English, means compulsory hopping in Tamil. For example, the term is used when doctors talk about the compulsory beating of a patient’s heart in a hospital.

Some Reference:

BasarkariMeaning Guruglosbe.comkhandbahale.com

Wikipedia List:

Frisking – WikipediaFrisk – WikipediaStop-and-friskU.S. Law

For most of your doubts, use

Frisking Meaning In Tamil

Your QueriesAnswer Links
How Are You Meaning In HindiHow Are You
Who are You Meaning In HindiWho are You
What About You Meaning In HindiWhat About You
What Happened Meaning In HindiWhat Happened
Which Meaning In HindiWhich
What Are You Doing Meaning In HindiWhat Are You Doing
Where Are You Meaning In HindiWhere Are You
What Do You Do Meaning In HindiWhat Do You Do

Share Your Opinion