(பெண்கள் & ஆண்கள்) Mood Swings • சூழ்நிலை விளக்கங்கள்

4/5 - (1 vote)

உங்களின் இந்த mood swings meaning in tamil என்ற கேளிவிக்கான பதிலோடு, mood swings சம்மந்தப்பட்ட அனைத்துவிதமான சூழ்நிலை விளக்கத்தையும் இங்கு காணலாம்.

My Mood Swingsஎன் மனநிலை ஊசலாடுகிறது
Mood Swings During Pregnancyகர்ப்ப காலத்தில் மனநிலை மாறுகிறது
Swingஊசலாடு (அ) ஊஞ்சலாடு, இங்குமங்கும்
Mood Changeமனநிலை மாற்றம்
Mind Swingsமனம் ஊசலாடுகிறது (அ) ஊஞ்சல்
Mood Outமனநிலை வெளியே (சரியில்லை)
Mood Offமனநிலை முடக்கப்பட்டது (அ) செயலிழந்தது
Cringeபயம்

What does mood swings mean in text?

Mood Offமனநிலை ஊஞ்சலில்
The mind wandersமனம் அலைபாயிகிறது
mood auntyமனநிலை அத்தை
The mood is sadமனநிலை வருத்தம்
Depression (Depressed mood)மனச்சோர்வு (மனத்தளர்ச்சி)
Bamboo swingமூங்கில் ஊஞ்சல்
Mood Swingsமனநிலை மாற்றங்கள்
Mood Changeமனநிலை மாற்றம்
Meaning of Mood Swings During Pregnancyதமிழில் கர்ப்ப காலத்தில் மனநிலை மாற்றங்கள்
Happy Moodமகிழ்ச்சியான மனநிலை
Love Moodகாதல் மனநிலை
Bad Moodமோசமான மனநிலை
Repeat Moodமீண்டும் மனநிலை

Tamil and English Examples Of Mood Swings

  • எனது மனநிலை ஊசலாட்டம் ஆடுகிறது, ஏதோவர்தம் என் தந்தை என்னை திட்டிவிட்டார்.
  • என் துணைவியார் இல்லாதது மனநிலை மகிழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேறியதைப் போன்றது
  • பல முறை என் மனநிலை மேலும் மேலும் மனநிலை மாற்றங்களைப் போல உணர்கிறேன்.
  • எனது நம்பர்கள் அருகில் உள்ளபோதேல்லாம் மகிழ்ச்சியான மனநிலை நான் உணருகிறேன்.

Show What do you mean by mood swings?

How can I control my mood swings In Tamil?

பொதுவாக ஒருவரின் மனநிலை மாற்றம் அடையும் போது, அவர் அமைதியான இடங்களுக்கு செல்வதையும், நல்ல கருத்துக்கள் உள்ள புத்தகங்களைப் படிப்பதன் மூலம் அவருடைய மனநிலையை கட்டுப்படுத்த முடியும்.

மேலும், மனதுக்கு அமைதியான இடத்திற்கு செல்லுதலும், உதாரணமாக குழந்தைகளுடன் பேசுதல், விளையாடுதல் போன்றவற்றை மேற்கொள்ளும்போது மனநிலை கட்டுப்படுவதோடு அமைதியடையும்.

Show How can I control my mood swings?

How do you use mood swings in a sentence In Tamil?

சில சமயங்களில் நமது நண்பர்கள் சோகமாக இருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடியும், ஒருவேளை அவர்கள் குடும்பத்தில் ஏதாவது பிரச்சினை இருக்கலாம், அல்லது படிப்பில் அதிக மதிப்பெண் எடுக்க வில்லை என்றால் சோகமாக இருக்கக் கூடும். அதுபோன்ற சமயத்தில், அவர்களிடம் ஏன் உன் மனநிலை மாறுகிறது என்று கேட்கலாம். சில நேரங்களில் காதல் வயப்பட்டு கூட மனம் ஊசலாடுவது உண்டு, அப்போதும் இந்த வார்த்தையை உபயோகப்படுத்த முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Show How do you use mood swings in a sentence?

mood swings meaning in tamil

Other Refer:

DEFINITIONenglish-tamilwikipediamerriam-webster

For most of your doubts, use

mood swings meaning in tamil

Note: If there is any mistake in the information in this article you must point it out in the comment box and we will try to correct the mistake. And please let us know that we will accept your opinion and add good things to the article.
Your QueriesAnswer Links
How Are You Meaning In HindiHow Are You
Who are You Meaning In HindiWho are You
What About You Meaning In HindiWhat About You
What Happened Meaning In HindiWhat Happened
Which Meaning In HindiWhich
What Are You Doing Meaning In HindiWhat Are You Doing
Where Are You Meaning In HindiWhere Are You
What Do You Do Meaning In HindiWhat Do You Do

Share Your Opinion