Awkward Meaning • விகாரமான விளக்கங்கள்..!

5/5 - (1 vote)

உங்களின் Awkward in Tamil இந்த கேள்விக்கான பதில் தமிழில் விகாரமான என்று அர்த்தம் குறிக்கும்.

இருப்பினும், இதற்கு சூழ்நிலை விளக்கங்களோடு தகவலை பார்ப்போம்.

Awkwardவிகாரமான
Awkward meaning in tamil

Definitions of Awkward

Adjective: எதிர்கொள்வதற்கு, கையாளுவதற்கு, அல்லது செயல்படுவதற்குக் கடினமான செயல் அதாவது சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது சமாளிக்க கடினமாக உள்ள செய்யல்.

Adjective: Difficulty in coping, dealing with, or acting that is difficult to deal with.

Examples of Awkward

 • அவர் ஒரு மோசமான வாடிக்கையாளர்.
 • நீங்கள் சங்கடமாக இருக்கிறீர்கள்!
 • குழந்தை மோசமான நிலையில் தூங்கவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்
 • நீங்கள் என்னை மிகவும் மோசமான நிலையில் வைத்துள்ளீர்கள்
 • He is an awkward customer.
 • You’re being damned awkward!
 • Make sure the baby isn’t sleeping in an awkward position
 • You have put me in a very awkward position

Matching words

 • விகாரமான
 • அலங்கோலமான
 • அருவருப்புத்தருகிற
 • தடுமாற்றமுடைய
 • சீர்கேடான
 • மனக்குழப்பமான
 • பொருத்தமற்ற
 • இடர்ப்பாடான
 • மூர்க்கமான
 • கடினமான
 • முட்டாள்
 • விசித்திரமான
 • குழப்பமான
 • ஆபத்தானது
 • எரிச்சலூட்டும்
 • மூர்க்கமான
 • rude
 • stiff
 • graceless
 • difficult
 • humiliating
 • tense
 • clumsy
 • cumbersome
 • unnatural
 • untidy
 • grotesque
 • embarrassing
 • unpleasant
 • troublesome
 • uncomfortable
 • inopportune
 • problematic
 • inconvenient
 • unwieldy

Awkward Meaning With Example

நீங்கள் Awkward என்று கூறினால் அதற்க்கு நீங்கள் ஒரு சங்கடமான நிலையில் உள்ளதை குறிக்கும்.உதாரணமாக சமாளிக்க கடினமாக குறிப்பாக வலி அல்லது சங்கடத்தை ஏற்படுத்தும் செயல்.

If you say Awkward it means you are in an uncomfortable position. For example, an act that is difficult to deal with especially causing pain or embarrassment


Learn More Meaning

Some of my Recommendations In Below

meaninggurumultibhashdictionaryenglish-tamil
WikipediaAwkward – Wikipedia
Meaning HomeClick Here

For most of your doubts, use

Awkward meaning in tamil

Your QueriesAnswer Links
How Are You Meaning In HindiHow Are You
Who are You Meaning In HindiWho are You
What About You Meaning In HindiWhat About You
What Happened Meaning In HindiWhat Happened
Which Meaning In HindiWhich
What Are You Doing Meaning In HindiWhat Are You Doing
Where Are You Meaning In HindiWhere Are You
What Do You Do Meaning In HindiWhat Do You Do

Share Your Opinion