Obsessed Meaning • வெறி கொண்ட விளக்கங்கள்..!

5/5 - (3 votes)

Obsessed என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கு தமிழில் வெறி கொண்ட என்று அர்த்தம்.

இருப்பினும் obsessed என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கான முழுமையான தமிழ் வரையறை மற்றும் தகுந்த சான்றுகளுடன் காண்போம்.

Obsessedவெறி கொண்ட
Obsessed meaning in tamil

Easy Definitions

Verb: ஒரு நபர் அல்லது ஒன்றைப் பற்றி யோசிப்பதை நிறுத்த முடியாது அதாவது மிகவும் ஆர்வமாக அல்லது ஏதாவது பற்றி கவலை

Verb: Unable to stop thinking about something; too interested in or worried about something.

Best Examples

 • அவன் பழிவாங்குவதில் வெறி கொண்டான்.
 • அவர் தன் மனைவி மீது அதிக அன்பாக இருக்கின்றார்.
 • மக்கள் ஏன் பணத்தின் மீது வெறி கொண்டுள்ளனர்?
 • அவர் சொந்தமாக வீடு வாங்க வேண்டும் என்று வெறி கொண்டுள்ளார்.
 • He was obsessed in revenge.
 • He is more in love with his wife.
 • Why are people so obsessed with money?
 • He is obsessed that he should buy his own house.

Matching words On Obsessed

 • எடுத்துக்கொண்டார்
 • அன்போடு
 • அழுத்தமாக
 • முழுமையாக
 • ஆவேசங்கள்
 • மனக்கிளர்ச்சி
 • உறுதி
 • பற்றார்வம்
 • அதிகப்படியான
 • நிச்சயம்
 • கோவம்
 • பணிமிகுதி
 • சித்திரவதை
 • துன்புறுத்தப்பட்டது
 • வெறித்தனமான
 • taken over
 • tied up
 • possess
 • haunt
 • consume
 • plague
 • torment
 • hound
 • bedevil
 • grip
 • dominate
 • rule
 • control
 • beset
 • monopolize
 • grip
 • dominate
 • rule
 • control
 • beset
 • monopolize

Obsessed Meaning With Example

நீங்கள் ஒருவரை பார்த்து Obsessed என்று குறிப்பிட்டால் அதற்க்கு நீங்கள் குறிப்பிடும் நபர் ஒரு செயல் அல்லது ஒருவரின் மீது அதீத சிந்தனை கொண்டவர் என்று அர்த்தம் வரும்உதாரணமாக முழு கவனம் கொண்ட .

When you look at someone and say that you are Obsessed it means that the person you are referring to is an act or an overthinker of someone for example with full focus.

I’m Obsessed Meaning In Tamil

I’m Obsessed என்ற ஆங்கில தொடருக்கு நான் வெறி கொண்டேன் என்று அர்த்தம். இந்த தொடரை பயன்படுத்தும் பொது சற்று கவனமாக கையாள வேண்டும் ஏனெனில் இதை நீங்கள் உங்களின் எதிர் பாலினத்தவரிடம் கூறும் பொழுது அதற்க்கு நீங்கள் அவர்கள் மீது பாலியல் ரீதியான வெறியை கொண்டுள்ளீர்கள் என்று பொருள் பட கூடும்.

I’m Obsessed means obsessed. The public who use this series should be treated with some caution because when you tell this to your opposite sex it may mean that you have a sexual obsession with them.


What is the meaning of being obsessed?

வெறித்தனமாக (obsessed) இருப்பது என்பது உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையையும் நடைமுறைகளையும் பாதிக்கும் அளவுக்கு யாரோ அல்லது ஏதோவொன்றின் மீது அதீத அக்கறையுடன் அல்லது நிலைநிறுத்தப்பட்ட நிலையைக் குறிக்கிறது.

ஆவேசம் என்பது பெரும்பாலும் அதிகப்படியான எண்ணங்கள், உணர்வுகள் அல்லது நடத்தைகளை உள்ளடக்கியது, அவை ஒருவரின் நிலைப்பாட்டை நோக்கி இயக்கப்படுகின்றன, மேலும் உறவுகள், வேலை மற்றும் தனிப்பட்ட நல்வாழ்வில் தலையிடலாம்.

ஒருவரின் ஆவேசத்தின் பொருளைக் கட்டுப்படுத்த அல்லது வைத்திருப்பதற்கான தீவிரமான மற்றும் பகுத்தறிவற்ற தேவையால் இயக்கப்படும் கட்டாய அல்லது மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் செயல்களுடன் இது தொடர்புடையதாக இருக்கலாம்.

கவனிக்க: சில சந்தர்ப்பங்களில், தொல்லை மனநலக் கோளாறு (OCD) போன்ற ஒரு மனநல நிலையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம் மற்றும் தொழில்முறை சிகிச்சை தேவைப்படலாம்.

இருப்பினும், Obsessed இருப்பது ஒருவரின் வாழ்க்கையில் தீங்கு அல்லது இடையூறுகளை ஏற்படுத்தாத ஒரு தீவிர ஆர்வம் அல்லது ஆர்வமாக இருக்கலாம் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

What does obsessed mean to a girl?

ஒரு பெண்ணுக்கு (Obsessed) வெறித்தனமாக இருப்பதன் அர்த்தம் வேறு யாரு மீதாவதும் இருக்கும். ஆவேசம் என்பது ஒருவரின் அன்றாட வாழ்க்கை மற்றும் நடைமுறைகளை பாதிக்கும் அளவிற்கு ஒருவர் அல்லது ஏதாவது ஒன்றில் அதிக அக்கறை கொண்ட அல்லது நிலைநிறுத்தப்பட்ட நிலையை குறிக்கிறது.

இது அதிகப்படியான எண்ணங்கள், உணர்வுகள் அல்லது நடத்தைகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கலாம், அது ஒருவரின் நிலைப்பாட்டை நோக்கி இயக்கப்படுகிறது, மேலும் உறவுகள், வேலை மற்றும் தனிப்பட்ட நல்வாழ்வில் தலையிடலாம்.

கவனிக்க: ஆவேசத்தை அனுபவிக்கும் நபரின் (பாலினம்) இந்த வார்த்தையின் வரையறை அல்லது அர்த்தத்தை மாற்றாது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

ஆவேசம் பாலினத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் யாரையும் பாதிக்கலாம், மேலும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இருவரிடமும் ஒரே மாதிரியான வழிகளில் வெளிப்படும். இருப்பினும், தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட பொருள்கள் அல்லது ஆவேசத்தின் ஆதாரங்கள் வேறுபடலாம்.

Is obsessed a positive word?

ஆவேசம்” என்ற வார்த்தையானது சூழல் மற்றும் தனிநபரின் அனுபவங்கள் மற்றும் உணர்வுகளைப் பொறுத்து நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறையான அர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.
சில சந்தர்ப்பங்களில், ஆவேசம் என்பது ஒரு நபரை அவர்களின் குறிக்கோள்கள் தொடர தூண்டும் வலுவான ஆர்வம் அல்லது ஆர்வத்தைக் குறிக்கலாம்.

உதாரணமாக, ஒருவர் இசைக்கருவியை வாசிப்பதிலும், நாவல் எழுதுவதிலும் அல்லது புதிய திறமையைக் கற்றுக்கொள்வதிலும் ஆர்வமாக இருக்கலாம். இந்த சூழலில், ஆவேசத்தை ஒரு நேர்மறையான குணமாகக் காணலாம், ஏனெனில் இது அர்ப்பணிப்பை பிரதிபலிக்கிறது.

மறுபுறம், Self Obsessed எதிர்மறையான அர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்கலாம், குறிப்பாக அன்றாட வாழ்க்கை மற்றும் நல்வாழ்வில் தலையிடும் அதிகப்படியான எண்ணங்கள், உணர்வுகள் அல்லது நடத்தைகளை உள்ளடக்கியது.

உதாரணமாக, ஒருவர் தனது தோற்றம், எடை அல்லது ஒரு காதல் துணையால் வெறித்தனமாக இருக்கலாம், அது அவர்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க துன்பம் அல்லது இடையூறுகளை ஏற்படுத்தும்.

இந்த சந்தர்ப்பங்களில், ஆவேசம் பெரும்பாலும் எதிர்மறையான தரமாகக் காணப்படுகிறது மற்றும் மனநல நிலையைக் குறிக்கலாம், அதாவது வெறித்தனமான-கட்டாயக் கோளாறு (OCD).

Note: பொதுவாக, “Obsessed ” என்பதன் பொருள் தனிநபர் மற்றும் சூழலைப் பொறுத்து மாறுபடும், மேலும் ஒரு ஆவேசம் நேர்மறையா அல்லது எதிர்மறையா என்பதை மதிப்பிடும் போது குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை மற்றும் நபரின் வாழ்க்கையில் அது ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தை கருத்தில் கொள்வது முக்கியம்.

What is the meaning of over-obsession?

அதிகப்படியான ஆவேசத்தின் பொருள், (obsession) பொதுவான வரையறையைப் போன்றது, யாரோ அல்லது ஏதோவொன்றின் மீதான அக்கறை அதிகமாகவோ அல்லது இயல்பானதாகவோ ஆரோக்கியமானதாகவோ கருதப்படுவதற்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

அதிகப்படியான ஆவேசம் தினசரி வாழ்க்கை மற்றும் நல்வாழ்வில் தலையிடும் ஒரு தீவிரமான மற்றும் நிலையான நிர்ணயத்தை உள்ளடக்கியது.

எடுத்துக்காட்டாக, தங்கள் தோற்றத்தின் மீது அதிக வெறி (obsession) கொண்ட ஒருவர், ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணாடியில் தங்கள் தோற்றத்தைச் சரிபார்ப்பதற்கோ அல்லது உணரப்பட்ட குறைபாடுகளை மறைக்க முயற்சிப்பதற்கோ மணிநேரம் செலவிடலாம்.

அதிகப்படியான ஆவேசம் என்பது ஒருவரின் ஆவேசத்தின் பொருளைக் கட்டுப்படுத்த அல்லது வைத்திருக்கும் தீவிரமான மற்றும் பகுத்தறிவற்ற தேவையால் இயக்கப்படும் விஷயங்களைச் சரிபார்த்தல் மற்றும் மறுபரிசீலனை செய்தல் அல்லது பொருட்களை எண்ணுதல் போன்ற கட்டாய அல்லது மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் செயல்களையும் உள்ளடக்கியிருக்கும்.

கவனிக்க: பல சந்தர்ப்பங்களில், அதிக ஆவேசம் மனநலக் கோளாறு (OCD) போன்ற ஒரு மனநல நிலையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம் மற்றும் தொழில்முறை சிகிச்சை தேவைப்படலாம்.

இருப்பினும், ஒவ்வொருவரும் ஆவேசத்தை வித்தியாசமாக அனுபவிக்கிறார்கள் என்பதையும், ஒரு நபருக்கு அதிகப்படியான ஆவேசமாக கருதப்படுவது மற்றொருவருக்கு இருக்காது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

Learn More Meaning

Some of my Recommendations In Below

multibhashimeaninggurushabdkoshsimilar 
WikipediaObsessed – Wikipedia
Meaning HomeClick Here

For most of your doubts, use

obsessed meaning in tamil

Your QueriesAnswer Links
How Are You Meaning In HindiHow Are You
Who are You Meaning In HindiWho are You
What About You Meaning In HindiWhat About You
What Happened Meaning In HindiWhat Happened
Which Meaning In HindiWhich
What Are You Doing Meaning In HindiWhat Are You Doing
Where Are You Meaning In HindiWhere Are You
What Do You Do Meaning In HindiWhat Do You Do

Share Your Opinion