Epic Meaning In Tamil: காவியம் பொருள்!!

5/5 - (1 vote)

காவியம் அர்த்தம்: (Epic Meaning in Tamil) என்றால் என்ன இந்தக் கேள்விகளுக்கு சிறந்த தெளிவான பதிலை கட்டுரையில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Epicகாவியம்

ஆங்கிலச் சொல்லான Epic என்பதும் ‘epo’ என்ற கிரேக்கச் சொல்லின் ஆக்கமாக கருதப்படுகிறது; ‘epo’ என்றால் ‘to tell’ என்றும், ‘epos’ என்றால் ‘anything to tell’ என்றும் பொருள்படும்.

Note: எனவே Epic என்பது மரபுவழியாக சொல்லப்பட்டு வருவது என்பது பொருளாகிறது.

Epic Meaning In Tamil
Epic Meaning In Tamil

காவியம் (Epic) என்றால் என்ன?

காவியம் என்ற சொல்லுக்கு காப்பியம் என்று அர்த்தம்.

தமிழ் இலக்கிய வரலாறு வீர யூகத்தை அடுத்து தான் காப்பிய காலம் தொடங்குகிறது, மேலும் இந்த இக்காப்பிய எழுச்சிக்கு வித்திட்டவர் இளங்கோ அடிகள் ஆவார்.

அதோடு தமிழில் தோன்றிய முதல் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் தான், அதன் பிறகு தமிழில் பல காவியங்கள் எழுதப்பட்டன என்பதும் உண்மை.

(Epic Meaning In Hindi) வடமொழியில் ‘காவ்யா’ என்றால் பாட்டு அல்லது சிறந்த கவிதை, கட்டுரை என்பது பொருள். உதாரணமாக ஒரு சிந்த கவியால் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் காவியமே. எனவே தமிழில் Epic எமது காவ்யா, காவியம், காப்பியம் என ஆகியது.

அதாவது முந்தைய கால மனிதனின் வாழ்வியல் உள்ள சிந்தனை மற்றும் சமய நம்பிக்கை பற்றி சொல்லப்பட்டு வந்த கதைகள் பெரும்பாலும் காப்பியமாகத் தொகுக்கப்பட்டன.

Epic Similar Tamil Words

(Epic) ஒத்துப்போகும் சொல்லில் சிலவகை கிழே உள்ளத்து:

  • இதிகாசம்.
  • மகாகாவியம்.
  • காவியம்.
  • புராண காவியம்.
  • உத்பாத்தியம்.
  • சம்பு காவியம்.
  • சந்தேச காவியம்.
  • கண்ட காவியம்.
TamilEnglish Meaning
மகான் (Magan)“Great” or “Grand.”
அதிசயம் (Adhisayam)“Wonder” or “Miracle.”
மகிமை (Magimai)“Glory” or “Splendor.”
அருணாசலம் (Arunachalam)The name of a sacred hill in Tamil Nadu.
பரமாசிவம் (Paramasivam)Referring to Lord Shiva, the supreme god in Shaivism.
உயர்ந்த (Uyarntha)“Elevated” or “Noble.”
அதிபரம் (Adhiparam)“Supreme” or “Highest.”
பதிப்பு (Pathippu)“Edition” or “Version.”
ஆள்வாரி (Aalvari)Referring to the Tamil Alvars, a group of mystic poet-saints.
அழகு (Azagu)“Beauty.”
உயர்ந்தம் (Uyarntham)“Exalted” or “Sublime.”
அழியாத (Azhiyatha)“Indestructible.”
அந்திம (Anthim)“Eternal” or “Endless.”

கவனிக்க: நீங்க பிறரிடம் உரையாடும்போது அல்லது எழுதும்போது உங்கள் தமிழ் எழுத்துக்கள் (சொற்கள்) உரையாடலுக்கு மகத்துவம் மற்றும் முக்கியத்துவம் அல்லது பிரமிப்பு ஆகியவற்றைச் சேர்க்க மேலே குறிப்பிட்டுள்ள வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படலாம்.

இதிகாசம் Meaning In Tamil:

இதிகாசம் என்ற சொல்லுக்கு ‘Epic – முன் இருந்தது’ என்று பொருள். இதிகாசங்கள் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட கால வரலாறாக நம்பப் படுவன ஆகும்.

மகாகாவியம் Meaning In Tamil:

அதாவது வால்மீகி ராமாயணமும், வியாச பாரதமும் இவ்வகைப்படைப்புகளே. வடமொழியின் மகாகாவியம் என்பது இதிகாசக் கதையின் ஒரு பகுதியை எடுத்துக் கொண்டு விரிவாகப் பேசுவது (epic – மகாகாவியம்).

குறிப்பு: இதில், அறம், பொருள், இன்பம் வீடுபேறு ஆகிய நாற்பொருள் இடம் பெறும், மற்றும் கற்பனை வளமும் வருணனைத் திறனும் பெற்றிருக்கும்.

காவியம் Meaning In Tamil:

இது மகா காவியத்திலிருந்து (சொல்) அளவால் குறைந்தது காவியம் என அழைக்கப்படுவது. இருந்தாலும் இரண்டிற்கும் பெரிய வேறுபாடுகள் இல்லை. உதாரணத்திற்கு உயரிய நோக்கமும், கற்பனை வளமும் ஒரேமாதிரியான வெளிப்பட்டயே காண்பிக்கும் காவியங்களே.

புராண காவியம் Meaning In Tamil:

கடவுளர் பற்றிய புராண வரலாறாக அமைவது (Mythical epic) புராண காவியம்.

உத்பாத்தியம் Meaning In Tamil:

இதிகாசத்திலோ,புராணங்களிலோ இடம் பெறாத, புதிய கதையை மையமாகக் கொண்டு படைக்கப் பெறுவன உத்பாத்தியம் என்னும் காப்பிய வகையாகும்.

epic meaning in tamil

சம்பு காவியம் Meaning In Tamil:

சம்புகாவியம் (Sambu epic) என்பது உரையிடை இட்ட பாட்டுடைச் செய்யுளாகும்.

சந்தேச காவியம் Meaning In Tamil:

சந்தேச காவியம் என்பது தூது இலக்கிய வகையாகும்.

கண்ட காவியம் Meaning In Tamil:

அதாவது கண்ட காவியம் என்பது பழைய இதிகாச-காப்பியக் கதையை எடுத்துக் கொண்டு, கால வேறுபாட்டிற்கு ஏற்ப மாற்றங்களையும், புதுமைகளையும் சேர்த்துப் படைக்கப் பெறுவது.


More Details For Epic Meaning

Epic Meaning In Tamil

Show Epic Meaning In English

Show I am Epic Meaning In Tamil

Show Epic Girl Meaning In Tamil

Show Love Epic Meaning In Tamil

Show Mock Epic Meaning In Tamil

Show Epic Literature In Tamil

Show Epic Reply Meaning In Tamil


Epic Meaning Tamil Pdf Download

More Meanings

For most of your doubts, use

Epic Meaning in English

Note: If there is any mistake in the information in this article you must point it out in the comment box and we will try to correct the mistake. And please let us know that we will accept your opinion and add good things to the article.
Your QueriesAnswer Links
How Are You Meaning In HindiHow Are You
Who are You Meaning In HindiWho are You
What About You Meaning In HindiWhat About You
What Happened Meaning In HindiWhat Happened
Which Meaning In HindiWhich
What Are You Doing Meaning In HindiWhat Are You Doing
Where Are You Meaning In HindiWhere Are You
What Do You Do Meaning In HindiWhat Do You Do

Share Your Opinion